តារាម៉ូដែលដ៏សិចស៊ី ឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រ បុរសឃើញហើយច្បាស់ជាបោះឆ្នោតឲ្យ !!

នៅចាំទេ តារាសិចស៊ី ដើមទ្រូងធំ របស់ថៃ ខាំកែវ ផ្លយផៃលិន រតនៈស្ថៀន  ដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ តំបន់ ១ ខេត្តមហាសារខាម ក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះ នាងពិតជាធ្វើឲ្យបុរសៗក្តៅសាច់ ញ័រប្រាណ ស្រឡេវភ្នែក ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចុះឃោសនាម្តងៗ  គឺខុសស្រឡះពីរូបសិចស៊ីដែលគេឃើញក្នុងរូបនេះ គឺសុភាព រមទម្យរួសរាយជាមួយប្រជាជន ។

ហេតុអ្វីបានជា ផៃលិន ស្ម័គ្រចិត្តឈរជាតំណាងរាស្ត្រ  ? នាងនិយាយថា ដោយសារតែរកឱកាសឲ្យមនុស្សជំនាន់ថ្មីបានចូលទៅក្នុងសភា  ដើម្បីស្គាល់ពីអំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ។

ផៃលិន តារាម៉ូដែលដ៏សិចស៊ី ដើមទ្រូងទ្រលុកទ្រលន់  និងជា Idol ភ្នែករបស់បុរសៗ បើបានឃើញហើយ ច្បាស់ជាជញ្ជក់មាត់មិនខាន… ៕

រូបពី men.mthai.com + kapook របស់ថៃ