សម្រស់តារាស្រីថៃ ១០ដួង មានដើមទ្រូងធំ ម៉ែចែកពីកំណើត

រឿងដើមទ្រូង គឺជារឿងមួយដែលនារីៗផ្តោតជាចំណុចសំខាន់ ខ្លះមានការបារម្ភ ដេកតូចចិត្តដោយសារតែដើមទ្រូងតូច ឬសុដន់តូចរាប ។ ភាគច្រើននៅពេលដើមទ្រូងធំ ពួកគាត់តែងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សមស្អាត បញ្ចេញគល់បន្តិចទៅ នឹងទាក់ទាញភ្នែកបុរសៗជាពុំខាន ។

នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសិល្បៈ រឹតតែប្រជែងរឿងសម្រស់ ហើយខ្លះចូលចិត្តយកដើមទ្រូងធ្វើជាចំណីភ្នែកមហាជន ។ មិនវែងឆ្ងាយ សូមតាមដានតារាស្រីថៃ ១០ ដួង ដែលមានសុដន់ធំ កេរ្តិ៍ធម្មជាតិពីម្តាយចែកឲ្យ ។

១.  ត័ក ប៊ុងកុស ឃុងម៉ាលៃ

២. ក្រៈតេ ស៊ុភ័ក្រ្ត

៣. ណាតាលី ដេវិស

៤. ពូ ប៉ៃរយ៉ា

៥. អេមី មរកត

៦. អេមី អេម៉ារៀ

៧. ខៈវ៉ាន់ ឧស្សាមណី

៨. ឃិម បឺរលី

៩. អ៊ុម លក្ខណា

១០. អាំ ផាច់រ៉ាផា

Credit: https://pepperrr.net/th/articles/32509

ដោយ ព្រះអាទិត្យ