ស្ងាត់ៗ ឥណ្ឌាមានមីស៊ីលល្បឿន លឿន ៣.៤៥០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង

ក្រសួងការពារឥណ្ឌាបានប្រកាសថា ខ្លួនសាកល្បង «មីស៊ីលប្រាម៉ូស» បានសម្រេចហើយកាលពីខែឧសភា ដែលជាប្រភេទមីស៊ីលមានល្បឿនលឿនបំផុត ផលិតរួមជាមួយរុស្ស៊ី និងអាចទម្លុះចូលដល់គោលដៅនៅលើដីបាន ។

យន្តហោះ Suk-hoi Su-30 MKI បានសាកល្បងបាញ់មីស៊ីលប្រាម៉ូសបានសម្រេច ដែលមានទម្ងន់ ២,៥ តោន ជាមួយនឹងល្បឿនលឿនបំផុត ៣.៤៥០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ៕

ប្រភព khaosod

ដោយ សាវុឌ្ឍ