ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំណេះដឹងទូទៅ៖ ពាក្យ «Meta» ដែល Facebook យកមកប្រើជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន គឺជាភាសាក្រិកដែលមានន័យថា «អនន្ត» ឬ «គ្មានទីបញ្ចប់»
ចំណេះដឹងទូទៅ៖ ពាក្យ «Meta» ដែល Facebook យកមកប្រើជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន គឺជាភាសាក្រិកដែលមានន័យថា «អនន្ត» ឬ «គ្មានទីបញ្ចប់»
1 ខែមុន
ពិភពលោក៖ ក្រុមហ៊ុន Facebook Inc អាណាចក្រជំនួញរបស់មហាសេដ្ឋី Mark Zuckerberg នាពេលថ្មីៗនេះ បានប្រកាសប្ដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការទៅជាក្រុមហ៊ុន «Meta»។ ការប្តូរឈ្មោះនេះធ្វើឲ្យមានការច្រឡំជាមួយនឹងភាសាបាលី Metta (មេត្តា) ប៉ុន្តែពាក្យថា Meta នេះ គឺជាភាសាក្រិកដែលមានន័យជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថា «អនន្ត» ឬមានន័យជាខេមរភាសាថា «ទៅមុខគ្មានទីបញ្ចប់»។* តើពាក្យ «Meta» ដែលក្រុមហ៊ុន Facebook យកមកប្រើប្រាស់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?ស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បាននិយាយក្នុងពេលធ្វើបទបង្ហាញថា គាត់បានជ្រើសរើសយកពាក្យ Meta ព្រោះវា «ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទូលំទូលាយនៃអ្វីដែលយើងធ្វើ និងអនាគតដែលយើងចង់ជួយកសាង»។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី លោកបានជ្រើសរើសពាក្យនេះចេញពីភាសាក្រិក ដែលមានន័យជាភាសាអង់គ្លេសថា «Beyond» ឬប្រែជាខេមរភាសាថា «ទៅមុខគ្មានទីបញ្ចប់» ឬក៏ជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថា «អនន្ត» នោះឯង។

ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម