យុទ្ធនាការ «ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកទេ» កំពុងអនុវត្តន៍យ៉ាងផុសផុល តាមសាលារៀនជាច្រើន (មានវីដេអូ)

យុទ្ធនាការ «ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកទេ» កំពុងអនុវត្តន៍យ៉ាងផុសផុល តាមសាលារៀនជាច្រើន (មានវីដេអូ)

កាលពីថ្ងៃទី១ ដើមខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ កន្លងទៅនេះ ឯកឧត្តម អ៊ាង សុផល្លែត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន បានជំរុញឲ្យមន្ទីបរិស្ថាន ចាប់ផ្តើមផ្សព្វផ្សាយជំរុញនូវយុទ្ធនាការ «ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកទេ» ដើម្បីចូលរួម កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក នៅតាមសាលារៀន ដើម្បីធ្វើកម្ពុជាអាចកាត់បន្ថយ សំណល់សំរាម ប្លាស្ទិក សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព។...

Page 11 of 11 1 10 11
  • និន្នាការ
  • មតិយោបល់
  • អត្ថបទថ្មីៗ