ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានពេញនិយម

មើលវីដេអូ នៅទីនេះ!

ព័ត៌មានជាតិ

FAO និង UNDP បានប្តេជ្ញាចិត្ត និងចុះហត្ថលេខាក្នុងភាពជាដៃគូគ្មានប្លាស្ទិកជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន

អង្គការអន្តជាតិធំៗចំនួន២ គឺអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO និង កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ...

អានបន្ថែម

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

ព័ត៌មានកីឡា

បទយកការណ៍