ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានពេញនិយម

មើលវីដេអូ នៅទីនេះ!

ព័ត៌មានជាតិ

ជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំពុលដោយប្លាស្ទិកបានមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត ៥លាននាក់

«ជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការបំពុលដោយប្លាស្ទិកបានមកពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត ៥លាននាក់» នេះគឺជាការថ្លែងសរសើរ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត...

អានបន្ថែម

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្នុងទិវាពលករទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ IOM ថា ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម មានជនចំណាកស្រុកច្រើនជាងគេនៅអាស៊ាន

អង្គការទេសន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ(IOM) កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពីទេសន្តរប្រវេសន៍ពិភពលោកឆ្នាំ២០២២ដោយក្នុងនោះ កត់សម្គាល់ថា នៅតំបន់អាស៊ានមានប្រទេសចំនួន៤ដែលបានបញ្ជូនព-លករទៅបរទេសច្រើនជាងគេទី១ប្រទេសហ្វីលីពីន...

អានបន្ថែម

ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច

ព័ត៌មានកីឡា

បទយកការណ៍